Lotta och jag besöker min kusin Catharina Husberg Weckström på Kuggenäs. Därefter Peter Ståhl på Arboga Museum. Studerade lägg från Arboga Tidning mars 1956 (Anders död) och 1962 (Träffpunkt Arboga och Med Mikael till Amerika). Arkiv avseende Arboga Margarinfabrik. Material rörande A.G. hos Anette Göransson i Medåker.
Men stimulerande dag!