Blog Image

Mikaels och Migör!s hemsida

Mikaels och Migör!s blogg

NYA TAG. Här kommer jag att pröva mig fram om vad jag bör och vill förmedla. Kanske först ett komplement till mina aktiviteter på facebook.


Främst mina humanistiska ceremonier, artiklar, föredrag. Om humanism, etik och moral med anknytning till CSR.
”Oraklet i Järfälla” kommer säkert att vilja lyfta det kommer att hända framgent.


Privat om mina resor, något om släkten (Göransson, Arboga och Settergren, Hjo)….

Annan bild

Bloggutveckling Posted on 2016-09-08 17:41

Har inte lyckats rotera vald bild. Men jag skall nog försöka ha denna bild i stället:NYA TAG

Bloggutveckling Posted on 2016-09-08 17:37

Nu skall jag ta NYA TAG med hemsidan (www.migor.se) och bloggen (blogg.migor.se)

då jag efter tjugo år på Telia gått över till one.com.

Learning by doing!
I Migör! -anda.