Hjärt-Lungfonden arrangerade. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Vad har fettkonsumtionen för betydelse? Kolesterolet? Hur skapa finare blodfetter?

En uppdaterad hemsida om en vecka skall vara läsvärd www.sundkurs.se

Två av dagens inslag i Aula Medica, Karolinska institutet

All rörelse är bra rörelse (Elin Ekblom Bak, GIH) och Livsstilsförändring för en sundare kurs (Mai-Lis Hellénius, KI)

Hur roterar jag dessa bilder?