Cyklar över till Täby den 14 september och hämtar Hugo och Emma. Det går fortare än att åka kommunalt. Hemresan fungerade bra trots höstmörkret.
På Rotarylunchen talade överförmyndaren Lars Block.