Blog Image

Mikaels och Migör!s hemsida

Mikaels och Migör!s blogg

NYA TAG. Här kommer jag att pröva mig fram om vad jag bör och vill förmedla. Kanske först ett komplement till mina aktiviteter på facebook.


Främst mina humanistiska ceremonier, artiklar, föredrag. Om humanism, etik och moral med anknytning till CSR.
”Oraklet i Järfälla” kommer säkert att vilja lyfta det kommer att hända framgent.


Privat om mina resor, något om släkten (Göransson, Arboga och Settergren, Hjo)….

Åker till Kuggenäs, Arboga

Släktforskning Posted on 2016-09-23 22:54

Lotta och jag besöker min kusin Catharina Husberg Weckström på Kuggenäs. Därefter Peter Ståhl på Arboga Museum. Studerade lägg från Arboga Tidning mars 1956 (Anders död) och 1962 (Träffpunkt Arboga och Med Mikael till Amerika). Arkiv avseende Arboga Margarinfabrik. Material rörande A.G. hos Anette Göransson i Medåker.
Men stimulerande dag!Frontfiguren Anders Göransson

Släktforskning Posted on 2016-09-08 17:57

Mitt fokus i släktforskningen är för närvarande Anders Göransson (1893-1956), Arboga. Han anses vara en av Arbogas frontfigurer med början på 1930-talet. Han är min farbror, som avled när jag just blivit tonåring.